خانه / کمک های نقدی (حساب های بانکی)

کمک های نقدی (حساب های بانکی)

حساب هـای مشـارکت مـردمی «موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر»

ردیف
بانک
شماره کارت
شماره حساب
***
آسان پرداخت
۵۷۸۰۵۱#*۴*۷۳۳*
 –
1
بانک سرمایه
6396071100203298
26112806
2
بانک ملت
6104337994131579
3229528266
3
بانک انصار
6273811043677498
1828759100881301
4
بانک سپه
5892101140200185
2000800382204

 

ردیف
بانک
شماره شبا
1
بانک سرمایه
IR150580106401122442244001
2
بانک ملت
IR170120000000003229528266
3
بانک انصار
IR480630182875910088130001
4
بانک سپه
IR620150000002000800382204

 

فرم ثبت فیش های واریزی:

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

شماره پیگیری و توضیحات