خانه / مجتمع توانبخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی

مجتمع توانبخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی

مجتمع توانبخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی از سال ۹۰ تا مرداد ماه سال ۹۶ تحت پوشش موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر بوده است.

در این مدت تعداد ۱۱۰ دختر ۱۴ تا ۳۵ سال به صورت روزانه با استفاده رایگان از سرویس های ایاب و ذهاب مجتمع به منظور ارتقاء سطح توانایی اجتماعی و حرفه ای و کسب استقلال تحت آموزش قرار می گرفتند.

واحدهای مجتمع:

این مجتمع دارای واحد های مددکاری، روانشناسی و ارزشیاب حرفه ای، کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی خیاطی ، قالی بافی، گلدوزی و صنایع دستی ، بدلیجات و … مشارکتهای مردمی، اداری مالی، خدمات و انبار و تأسیسات بوده است.

پذیرش و ترخیص :

پذیرش مددجویان از طریق اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی استان تهران و شمیرانات انجام و به مجتمع جهت بررسی و آموزش معرفی می گشت . ترخیص مددجویان با هماهنگی مسئول مجتمع، مسئول امور کارگاه ها و ارزشیاب حرفه ای توسط امور اجتماعی در نشستی با خانواده مددجو انجام می پذیرفت.

کارگاه های حرفه آموزی:

در۷ کارگاه موجود به منظور حرفه آموزی و آشنایی به روابط اجتماعی از مربیان مجرب و متخصص استفاده بهره مند بوده و تلاش می شده که توانخواه ضمن آشنایی با لوازم و تجهیزات مورد لزوم حرفه مورد نظر مراحل مختلف آموزش را طی و به مرحله تولید برسند تا با ایجاد اشتغال خانگی، و یا اشتغال در کارگاه حمایت شده و یا بازار کار بازتوان ومستقل شدند. کارگاه های فعال این کارگاه ها شامل خیاطی در دو سطح ، قالی بافی، گلدوزی و صنایع دستی، بدلیجات و … بوده است.

امکانات رفاهی مددجویان:

در این مدت امکانات رفاهی ذیل توسط موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر برای مدد جویان مجتمع توانبخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی انجام شده:

۱- استفاده از سرویس ایاب و ذهاب

۲- تغذیه شامل صبحانه و ناهار

۳- کمک های نقدی و غیر نقدی به مددجویان شامل مواد غذایی و پوشاک، بیمه و …

۴- پرداخت وام اشتغال بعد از ترخیص

۵- برگزاری اردوهای روزانه و هفتگی

۶- برگزاری جشنهای گوناگون

۷- تشکیل گروه سرود و تئاتر در جهت اهداف هنردرمانی