خانه / درباره ما

درباره ما

موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ تحت شماره ۲۶۹۸۳ به ثبت رسید.

اهداف:

  • حمایت مادی و معنوی از خانواده های نیازمند، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانواده و معلولین در قالب مدد کاری و تأمین هزینه لوازم ضروری زندگی, جهیزیه، درمان، تحصیل, معیشت و اشتغال
  • تهیه و ساخت و ساز مسکن مورد نیاز مددجویان و توانخواهان
  • تأسیس مرکز به منظور مراقبت های معنوی و مادی شبانه روزی از کودکانی که مسئولیت آنان از طریق بهزیستی به مؤسسه خیریه واگذار می گردد.
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای، مددکاری و سایر امور اجتماعی به مددجویان و معلولین.
  • اداره و ایجاد مراکز شبانه روزی، روزانه و حرفه آموزی و توانبخشی جهت معلولین
  • تأسیس مهدکودک
  • جلب مشارکتهای مردمی افراد؛ نهاد و ادارات در جهت ارائه خدمت بهینه به افراد تحت پوشش
  • کارآفرینی و اشتغال مددجویان و معلولین و نیازمندان.
  • در این راستا از سال ۱۳۹۰ تا همینک نگهداری و توانبخشی ۲۰۰ دختر معلول ذهنی- جسمی و حرکتی بالای ۱۴ سال را در مرکز امام علی (ع) به عهده دارد به همچنین از سال ۱۳۹۰ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ آموزش ۱۱۰ دختر معلول ذهنی آموزش پذیر را در مرکز توابخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی عهده دار بوده است.